VQ AK Rồng Xanh

Số người đang chơi: 461 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Sc*****ews - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Za*****ki - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      La*****uz - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Li*****tha - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Ter*****ion - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 10000 Kim Cương    -      Fra*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Ste*****al - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Sa*****sh - đã trúng Trúng Random Kim Cương Trị Giá 21 Kim Cương    -      Ste*****tha - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 5000 Kim Cương    -      Je*****don - đã trúng Trúng 100 Kim Cương    -      Bra*****ndy - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 12000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

VQ Trang Phục Quỷ Dạ Xoa

Đã chơi: 0

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Kim Cương Free Fire

Đã chơi: 4101

61,250đ 49,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »